پری استارتر جوجه های گوشتی ویژه هفته اول پرورش

با توجه به اهمیت هفته اول پرورش جوجه های گوشتی،بدلیل پایین بودن فعالیت سیستم گوارشی و ایمنی پرنده،پایین بودن سطوح آنزیم های گوارشی و اسدهای صفراوی و در نتیجه قابلیت پایین دستگاه گوارش جهت هضم و جذب مواد مغذی،پری استارتر مارال ماکیان کهن بر اساس جدیدترین بررسی ها و اسید آمینه ها بالانس شده بطوری که نیاز بالای پرنده در هفته اول پرورش بخوبی تامین میگردد.

پری استارتر با استفاده از ترکیبات ذرت، کنجاله سویا، گلوتن ذرت، روغن گیاهی، متیونین، لیزین، ترئونین، ویتامین‌ها وعناصر معدنی، کولین کلراید، کربنات کلسیم مونو کلسیم فسفات، نمک بی کربنات سدیم، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، توکسین بایندر، پری بیوتیک، آنتی اکسیدان تولید میگردد.

مولتی انزیم و پریبیوتیک در این محصول موجب افزایش قابلیت هضم مواد غذایی و توسعه پرزهای مخاطی روده باریک و نهایت ایجاد جمعیت میکروبی مناسب و مفید طی سنین اولیه ی دوران پرورش می گردد.

پری استارتر بدلیل دارا بودن ترکیبات توکسین بایندر و اسیدی کننده ها و همچنین اعمال اصول دقیق و سختگیرانه کنترل کیفیت در تهیه مواد اولیه مانع از بروز تنش های حاصل از آلودگی توکسینی و افت کیفیت حاصل از فعالیت قارچ ها میشود.

با استفاده از پری استارتر تکمیل و توازن ویتامین ها ،مواد معدنی و اسید های امینه ضروری قابل هضم،تعادل آنیونی-کاتیونی جیره جهت رشد مناسب پرنده،کاهش ضریب تبدیل ،هضم و جذب بهتر کیسه زرده،بدلیل یکنواختی ،هماهنگی و یکدست شدن خوراک،بهبود رشد و شادابی در گله حاصل میگردد.

مدت زمان مصرف: از بدو ورود جوجه یک روزه به سالن تا 10 روز اول دوره پرورش.

بسته بندی: در کیسه های اختصاصی 25 کیلو گرمی بسته بندی میشود.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک به مدت 4 ماه از تاریخ تولید قابلیت نگهداری دارد.