مواد تشکیل دهنده کنسانتره بوقلمون گوشتی 5 درصد نوعA

مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، لیزین، متیونین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، چربی، نمک و سایر افزودنی‌های مجاز و آنزیم فیتاز